Закони України 

Закон України "Про освіту"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19